Om meg

Holistic Wellness Entrepreneur.

Velkommen til Nordic Healing - Magi med god samvittighet ! 

.

Velkommen til NordicHealing Hub 

Alternativ medisin, Healingsirkel, Trommereise og Kakaoseremoni. 

Dato: onsdag den 19.6 

Tid: 18 - 20 

Sted: Grendahuset på Gåsakilen, Søfteland. 

.

I am on a mission to raise the Frequency of the planet through High Frequency Healing, Activation, and Meditation.  

Experience transformation on every level - mentally, emotionally, physically, and spiritually, enhancing overall well-being and health.  Embark on a journey of personal growth, expansion, and awakening!

Mitt navn er EliZabeth PederZen. Som en Psychic Medium, Quantum Healing Hypnosis Practitioner, og spesialist innen Early Bird Empowerment, Midlife Mastery, og Late-Life Thrive Coaching, bringer jeg med meg en omfattende ekspertise innen å utforske de dypere lagene av bevissthet, energiene som omgir oss, og det kvantefeltet som binder alt sammen. Min rolle er å styrke den indre forståelsen og fungere som en brobygger mellom vårt nåværende selv og den andre siden.  

Healing utgjør den overordnede rammen eller paraplyen for alle de individuelle eller gruppebaserte arrangementene jeg jobber med. Det er hjertet i min tilnærming, og gjennom healing skaper vi en kraftfull plattform for personlig vekst og transformasjon  

Les gjerne artikkelen i Alternativ.no  Vipps fra Cosmos - ALTERNATIV.NO

IG l nordic_healing.no

FB l Elizabeth Pedersen 

Quantum feltet, en usynlig, energifull arena, som gjennomsyrer hele universet. Det fungerer som det usynlige stoffet som kobler alt sammen, inkludert våre tanker og følelser. Tenk på det som den usynlige tråden som knytter alle aspekter av vår tilværelse, fra de minste partiklene til de dypeste tankene, og skaper en sammenheng mellom alt som er.

Quantum Healing Hypnosis er en terapeutisk tilnærming som bruker hypnotisk avslapning for å dykke ned i dypere nivåer av din bevissthet. Målet er å gi tilgang til en høyere bevissthetstilstand. Hypnose og healing samarbeider synergistisk for å fremme helbredelse og personlig vekst.

Gjennom min kombinerte ekspertise bidrar jeg også til å aktivere din spirituelle /åndelige kontakt. Jeg drøfter innsikt, gir veiledning og verktøy som vil hjelper deg med å utforske, utvikle og styrke ditt forhold til den spirituelle /åndelige dimensjonen av tilværelsen. Dette kan resultere i en dypere følelse av spirituell /åndelig bevissthet, velvære og formål for deg som søker min hjelp.

Du lurer kanskje på hvordan jeg havnet her og hva jeg gjør. Vel, jeg har snakket med døde mennesker hele livet mitt - ja, du leste riktig. Og jeg har erfart utallige situasjoner som fundamentalt har forandret min persepsjon. Jeg våknet ikke en dag og tenkte, "nå skal jeg begynne å snakke om ekstremt kontroversielle ting som går imot normene, miste vennene mine og la folk tro jeg er blitt gal." Nei, det har vært en naturlig progresjon av min livsreise.

Jeg ble født med en unik gave - evnen til å observere og forstå ting som ikke er tilgjengelige for mange andre. Energi er mitt førstespråk, det forstår jeg bedre enn ord. Og jeg har opplevd en verden som er både fascinerende og utfordrende. Gjennom årene har jeg lært at denne gaven ikke bare er en kilde til innsikt og forståelse, men også til ansvar og ydmykhet.    

Uansett hva slags talent du har, så er det meningen at du skal bruke det, selv om det fører til en kamp med deg selv.  

Jeg har universitets- og høgskoleutdannelse, bachelor i Vernepleie. Jeg er frilansjournalist og er nå i gang med en bachelor i psykologi. 

Gjennom mange år har jeg arbeidet i privat, kommunal og statlig forvaltning innen barnevernet, Bufdir, skole, ledet SLT, forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Time kommune (1/22) og ledet arbeidet ift ungdomsstraffen i Konfliktrådet region sør (1/11), i akutt psykiatri og med personer med spesielle behov. 

Jeg er stolt av det jeg har bygget opp, har håndplukket dyktige folk som også har hatt hjerte på rette sted. Jeg er omgitt av familie og venner. Jeg spiller golf, løfter vekter, en Yogi og nyter alle årstidene i naturen.

Jeg har jobbet med en mangfoldig gruppe mennesker nasjonalt og internasjonalt, gjennom individuelle konsultasjoner og online-økter. Dette inkluderer gründere som søker kreativ veiledning, skuespillere, instruktører i Silva metoden, kunstnere og forfattere som ønsker å utforske dybden av sin kreativitet, psykologer, leger og helsepersonell som søker en dypere forståelse av menneskets sinn og helse.

Jeg har også hjulpet personer som opplever tristhet, uro, angst og depresjon. Dette har omfattet samarbeid med ledere og politikere som streber etter å utvikle sin ledelsesstil og beslutningstaking. Min ekspertise omfatter både psykiatri og somatikk, og jeg jobber med å hjelpe mennesker med å forstå sammenhengen mellom sinnet og kroppen.

I tillegg til dette arbeider jeg også med enkeltpersoner som søker spirituell innsikt og vekst, inkludert andre healere, yogier og alle som ønsker å manifestere sitt drømmeliv ved å forhøye frekvensen eller vibrasjonen. 

Jeg har også erfaring med å støtte personer som står i både små og store utfordringer, hvor jeg tilbyr tilpassede tilnærminger for bedre fokus, organisasjon og stressmestring. For de som sliter med mellommenneskelig uro gir jeg veiledning for å utvikle sunne kommunikasjonsferdigheter og håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

Jeg har også hatt gleden av å se mennesker gå fra å være alvorlig syke til å bli friske gjennom en helhetlig helingsprosess. For de som søker mer kjærlighet, økonomisk velstand eller ønsker å endre jobb, er jeg her for å støtte og veilede gjennom disse utfordringene.

Og så har vi de eventyrlystne sjelene som søker mystiske opplevelser. Uansett hva som motiverer deg til å ta kontroll over ditt liv og bli den mest autentiske versjonen av deg selv, kan jeg hjelpe deg å finne veien dit.  

Kundene vil ha resultater, og det vil jeg og.  Din søken etter kvalitet er min inspirasjon.  

Foto: Privat 

Jeg tilbyr

Quantum Healing Hypnosis

Les mer ...

Psychic Medium

Les mer ...

Early Bird Empowerment, Midlife Mastery, and Late-Life Thrive Coaching

Les mer ...

NordicHealing Hub

Les mer ...

Feedback

Les mer ...

Kontakt oss